HD-MAX Echo Sounder

HD-MAX Echo Sounder

HD-MAX เป็นเครื่องหยั่งน้ำลึก เพื่อความแม่นยำในด้านอุทกวิทยา การลาดตระเวน การขุดเจาะ และอื่นๆ สะดวกด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ 17 นิ้ว และซอฟต์แวร์สํารวจทางทะเลที่ติดตั้งไว้ HD-MAX ได้รับการออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพ การทํางานที่มีประสิทธิภาพสูง ซอฟต์แวร์ HD-Max Sounder เป็นระบบที่ยอดเยี่ยม สำหรับการสำรวจทางทะเลและการทำแผนที่

Product Description