HT-32 Auto Level

HT-32 Auto Level

กล้องวัดระดับความถูกต้องสูง รุ่น HT-32 ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในการสำรวจที่ต้องการความถูกต้องสูง เหมาะสำหรับโครงการก่อสร้าง เหมืองแร่, งานถนน ฯลฯ พร้อมมาตรฐาน IP 66 ซึ่งจะช่วยปกป้องตัวกล้องจากฝุ่นละอองและน้ำ

Product Description