iBoat BS2 Unmanned Surface Vehicle System

iBoat BS2 Unmanned Surface Vehicle System

ชุด Hi-Target iBoat USV มีการออกแบบตัวเรือที่แข็งแรงทนทานและมีการป้องกันใบพัด เป็นตัวเลือกใหม่สำหรับการสำรวจอุทกศาสตร์น้ำตื้น ที่มีความละเอียดสูง

Product Description