iFLY U0
  • iFLY U0
  • iFLY U0
  • iFLY U0

iFLY U0

• iFly U0 เป็นระบบ UAV สำหรับงานสำรวจทางอากาศแบบแบบมืออาชีพ
• ด้วยเทคโนโลยีการวิจัยการบิน และการพัฒนามากกว่า 10 ปี
• การออกแบบ แบบแยกชิ้นส่วนของวัสดุผสมด้วย EPO + คาร์บอนไฟเบอร์ช่วยให้สามารถถอดชิ้นส่วนได้ง่าย และง่ายต่อบำรุงรักษา
• พร้อมซอฟท์แวร์ ที่สะดวกต่อการทำงาน ส่งผลให้ UAV มีการเชื่อมต่อกับสถานีภาคพื้นดินได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ

Product Description