iRTK4

iRTK4

iRTK4 เป็นระบบรับ GNSS อัจฉริยะที่มีคุณสมบัติครบถ้วนซึ่งมาพร้อมกับอุปกรณ์เสาอากาศรุ่นใหม่ในตัว iRTK4 มีระบบการชดเชยการเอียงแบบ IMU ช่วยให้การทำงานรังวัดสะดวกและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ iRTK4 ยังมาพร้อมกับฟังก์ชัน Smart Base จะช่วยจับคู่ Base และ Rover แบบอัตโนมัติ โดย Server ระดับโลกของ Hi-Target เพื่อสร้างความมั่นใจในการสื่อสารให้การเชื่อมต่อที่ดีที่สุด

Product Description