iRTK5 GNSS RTK System

iRTK5 GNSS RTK System

RTK5 คือเครื่องรับ GNSS RTK ที่มีคุณภาพสูงของ Hi-Target มาพร้อมเสาอากาศ GNSS แบบใหม่ ด้วยช่องสัญญาณมากกว่า 800+ ช่อง  และหน้าจอสัมผัสสีชนิด HD OLED อีกทั้งสามารถรังวัดแบบเอียงที่มุม 30 องศา จะมีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 2 cm

Product Description